Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2006

Straight (...) from our inbox

Weekly Grocery Lists for Ennis Del Mar and Jack Twist--Summer, 1962 *

WEEK ONE
Beans
Bacon
Coffee
Whiskey

WEEK TWO
Beans
Ham
Coffee
Whiskey


WEEK THREE
Beans

Bacon

Coffee

Whiskey
K-Y Jelly

WEEK FOUR
Beans
Pancetta
Coffee--espresso grind please
Whiskey
2 tubes K-Y Jelly

WEEK FIVE
Some nice fresh Fava beans
Jasmine rice
Prosciutto--about 8 ounces, thinly sliced
Medallions of veal--a pound at least
Porcini Mushrooms
A half pint of heavy whipping cream
One Cub Scout uniform--size 42 long
Five or six bottles of a good chardonnay
One large bottle Astro-glide

WEEK SIX
Yukon Gold potatoes
Heavy whipping cream
Asparagus (only the freshest and thinnest spears, please)
Eggs
Lemons
Gruyere cheese (aged, please)
Walnuts
Arugula
Butter
Olive oil
Balsamic vinegar
Six yards white silk organdy
Six yards pale ivory taffeta
At least a case of Chardonnay
One large tin Crisco

*Ευχαριστούμε Πάνο

Comments:
Μα καλά μόνο 3 ΚΥ??????
Ω ,μοντιε! Μα τι στέρηση σε αυτό το βουνό!!!
 
Δημοσίευση σχολίου

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?